DYCHOVÁ HUDBA

Dychová hudba je presne to, čo nám chýba, je to veľká kompaktná rodina so zmyslom pre porozumenie, priateľstvo, vyššie hodnoty, len ešte sme na to neprišli.
Jakubec Róbert
Snina

hlada sa spevak

dirigent dychova hudba
Online Kompozičný kurz – 13.03.2021