FAQ

OTÁZKY A ODPOVEDE

Čo je projekt Slovenská Dychová Hudba a za akým účelom vznikol ?

Projekt Slovenská Dychová Hudba je občianske združenie ktoré vzniklo na podporu, rozvoj dychovej hudby na Slovensku, pre zachovanie kultúrnych hodnôt. Ciele občianskeho združenia sú:
 • Podpora a rozvoj dychovej hudby vo všetkých krajoch na Slovensku
 • Rozvíjať národné, národnostné, etnické a regionálne hudobné tradície ako aj medzinárodnú spoluprácu
 • Svojou činnosťou pomáhať prehlbovať a napĺňať tvorivé schopnosti autorov skladieb dychovej hudby a výkonných hudobníkov, pomáhať pestovať hrdosť na našu miestnu ľudovú kultúru a hudobné umenie. Činnosť „Slovenská Dychová Hudba“ vychádza vo svojej činnosti z princípov humanizmu, priateľstva medzi národmi a pomáha viesť mladú generáciu ku cieľavedomej práci a  skutočným hodnotám našej hudobnej kultúry.
 • Vytvorenie databázy dychových hudieb, orchestrov, autorov, aranžérov, textárov (filtrovať podľa krajov, 1x ročne aktualizácia údajov) Obsah databázy: (profil kapely/autora, foto, charakteristika, kontakty: tel. číslo, e-mail, odkazy (Webová stránka, Facebook, Instagram, Youtube, Soundcloud) QR kód na rýchle načítanie kontaktu
 • Aktualizovaný prehľad podujatí s dychovou hudbou (termíny,)Festivaly, Koncerty, Prehliadky a iné (filtrovať podľa krajov)
 • Sprístupnenie a rozširovanie notového archívu
 • Zastrešenie, podpora a propagácia dychovej hudby – nahrávanie CD/ DVD, Vydavateľstvo, Distribúcia CD/DVD
 • Zariadenie tv štúdia – Zriadenie internetového vysielania / tv – na podporu a prezentáciu dychových súborov, orchestrov, spevákov,  skladateľov , textárov

Aký prínos pre našu dychovku, orchester bude mať Občianske združenie Slovenská Dychová Hudba ?

Kedže žiadny veľký progres v podpore a rozvoji za posledných 30 rokov v dychovej hudbe nenastal, prínos pre Vás by mal byť citeľný ihneď od registrácie členstva občianskeho združenia Slovenská Dychová Hudba.


 • získate propagáciu na našom webe vytvorením vášho profilu s fotkami, kontaktnými informáciami, popisom člena, súboru, skladateľa, textára
 • môžete aktívne prispievať informáciami ohľadom pripravovaných podujatí vo vašom regióne a tvoriť obsahu nášho portálu
 • až sa budete cítiť pripravený na nahrávanie CD dohodnete si termín v nahrávacom štúdiu a prídete natočiť vaše pripravené a nacvičené skladby.
  (Ešte sa nájde veľa súborov ktoré CD za svoje roky existencie ani nenahrali a nemali možnosť tak zachovať svoju tvorbu, alebo s propagovať svoju kapelu)
 • získate grafický návrh na vaše CD
 • vydáme vaše CD, ošetríme na SOZA, SLOVGRAM
 • zabezpečíme distribúciu do obchodov s CD, kníhkupectvá, markety po SR
 • vyrobíme reláciu / dokument o vašom súbore, o vašej tvorbe, činnosti ktorý následne od prezentujeme v našej pripravovanej  televízii, čím zviditeľníme váš súbor v rámci celej SR resp. celého sveta kedže pôjde aj o internetové vysielanie

 

Je povinné stať sa členom združenia ?

Stať sa členom združenia je dobrovoľné.

Nikto nikoho do ničoho nenúti pokiaľ nie ste sami presvedčení o tom že to vášmu súboru len pomôže 🙂

*Samozrejme na to aby sme vedeli podporovať všetky dychovky a orchestre a projekt fungoval na 99% tak ako má, je našim cieľom osloviť a zapojiť čo najviac súborov na aktívnu spoluprácu. Očakávame od vás aby ste sa podieľali na tvorbe nových skladieb, nahrávania nových CD, tvorbe televízneho obsahu/relácií, pretože ak budeme chcieť prezentovať dychovú hudbu na to treba veľa materiálu.

Len tak bude model fungovať a projekt bude úspešný

Aký je členský poplatok za dychovku / orchester ?

Členský poplatok na obdobie 1 rok je stanovený nasledovne:

 

 

Čo získame tým že sa staneme členom združenia ?

Pokiaľ sa stanete platným členom združenia Slovenská Dychová Hudba získate tieto výhody v rámci podpory vašej dychovky/orchestra:

 • vytvorenie členského profilu na webe v kategórii do ktorej spadáte (dychová hudba, dychový orchester, skladateľ, aranžér, textár
  foto, charakteristika, ponuka, odkazy na sociálne siete (facebook, instagram, youtube, soundcloud), kontaktné informácie
 • Prístup k notovému materiálu – dychové kvinteto, kvarteto, dychová hudba, dychový orchester
  viac ako 350 skladieb. Archív sa bude samozrejme pravidelne rozširovať a dopĺňať.
 • automaticky získavate nárok na nahrávanie CD v našom nahrávacom štúdiu
 • tvorba hudobnej relácie o vašom súbore
 • natočenie videoklipov k CD
 • od prezentovanie kapely v rámci našej internetovej a káblovej televízie po celej SR
 • vydanie vášho CD a distribúcia po celej SR  prípadne digitálna distribúcia (iTunes, Googleplay, Deezer, Amazon, Shazam, Spotify a 300 ďaľších obchodov
 • propagácia vášho podujatia na našom portáli v sekcii podujatia
 • výroba reklamného spotu a odvysielanie v televízii v rámci propagácie vášho podujatia
 • nárok na nákup dychových nástrojov, zvukovej techniky, krojov a iné.

Kto sa môže stať členom združenia ?

Členom združenia sa môže sa fyzická či právnická osoba.

Členstvo vzniká na základe prijatej a schválenej prihlášky a to odo dňa, v ktorom zaplatil členský príspevok.

Najpočetnejšiu členskú základňu tvoria organizovaní členovia:

 • Výkonní členovia, ktorí svoje umenie pestujú ako vlastnú záľubu vo voľnom mimopracovnom čase – patria sem: hudobníci, speváci, tanečníci,  ľudoví rozprávači, konferencieri a ďalší výkonní umelci,
 • fyzické osoby napr.: skladatelia, textári, ďalej sympatizujúci občania, poslanci, funkcionári samosprávnych orgánov a organizácií 
 • právnické osoby napr.: podniky, družstvá a iné organizácie,
 • čestní členovia – jednotlivci a organizácie významne podporujúci spolok; títo nepodávajú prihlášku, čestné členstvo im udeľuje predstavenstvo; čestným členom môže byť aj cudzí štátny príslušník, alebo zahraničný právny subjekt,
 • čestní členovia platia členské príspevky dobrovoľne a pri rozhodovaniach majú poradný hlas.

Aké skladby obsahuje notový archív ?

V notovom archíve nájdete skladby rôznych hudobných žánrov.

Noty pre dychové kvarteto, kvinteto:

 • vianočné piesne
 • pohrebné piesne

Noty pre dychovú hudbu:

 • inštrumentálne polky, valčíky
 • spievané polky, valčíky
 • tangá, slow, beguine
 • repete piesne a šlágre
 • česko-slovenské hity
 • zahraničné skladby
 • sólové skladby pre: trumpetu, trombón, saxofón, klarinet, tenor-barytón

Note pre veľký dychový orchester:

 • inštrumentálne polky, valčíky
 • repete piesne a šlágre
 • česko-slovenské hity
 • zahraničné skladby
 • sólové skladby pre: trumpetu, trombón, saxofón, klarinet, tenor-barytón

Koľko skladieb môžeme nahrať na CD a kedy sa to dá zrealizovať ?

Až sa budete cítiť pripravený do nahrávacieho štúdia postup je nasledovný:

 • zavoláte alebo pošlete mailom dopyt na rezerváciu nahrávacieho štúdia v ktorom termíne cca by vám vyhovovalo prísť nahrávať
 • po dohodnutí termínu nahrávania nám zašlete playlist skladieb ktoré chcete nahrať,
  Playlist musí obsahovať – Názov skladieb, autorov hudby, autorov textu, spracovateľ/aranžér, + partitúry (kvôli hudobnej réžii)
 • Na CD je možné nahrať maximálne 15 skladieb (viac podľa dohody)
 • Podmienka: 50% skladieb musí byť od slovenských autorov, textárov
  to znamená že minimálne 8 skladieb musí mať pôvod zo Slovenska, zvyšné už je na vás 

Kde sa budú nahrávať videoklipy ku skladbám ?

Etapa č.1

 • Videoklipy k prvým 12 skladbám sa nahrajú v priestoroch televízneho štúdia Slovenská Dychová Hudba kde sa natočí aj rozhovor s kapelou.

Etapa č.2

 • dokrútky z vášho prostredia zo skúšobne, vystúpenia atď. v rámci výroby relácie o vašom súbore sa natočia po dohode s vami a s televíznym štábom.

 

Kedy bude možné sledovať nahraté videoklipy, relácie v internetovej či káblovej televízii ?

Aký obsah bude vysielaní v internetovej a káblovej televízii Dychovka ?

Pripravovaný a plánovaní obsah ktorí bude vysielaní v internetovej a káblovej televízii bude nasledovný :

(všetko samozrejme závisí od spolupráce súborov, základných umeleckých škôl, konzervatórií , miest, obcí atď.)

Obsah vysielania:

 • tvorba relácie s detskými dychovkami a orchestrami –vysielanie napr. ráno medzi 07:00 – 07:45 hod. a 12:00 – 12:45 hod. (motivácia detí a mládeže k dychovým nástrojom a k dychovej hudbe)
 • rozhovory s kapelníkmi a členmi jednotlivých súborov
 • dokumenty o dychových súboroch (skúšky, tvorba, vystúpenia)
 • relácie o štúdiu na základných umeleckých školách
 • relácie o štúdiu na konzervatóriu
 • záznamy s koncertov a festivalov
 • video návody ako hrať na dychové nástroje
 • výroba a odvysielanie reklamných spotov na propagáciu podujatí organizovaných dychovými súbormi
 • prezentácia nových CD / DVD malých dychoviek, dychových hudieb, orchestrov
 • pravidelné organizovanie programu s dychovkami po mestách a obciach + ich záznam , výroba relácie a odvysielanie
 • autorské súťaže
 • Relácia Jubilantom – blahoželanie (platené)

 

Akým spôsobom viete spropagovať naše podujatie ? (festival, koncert, tanečná zábava a iné) ?

Ak pripravujete kultúrne podujatie kde bude účinkovať dychová hudba, alebo ste organizátor kde bude hrať aj iná hudba ako dychovka, zašlete nám podklady prípadne plagát ktorý uverejníme na našom webe.

Vieme vyrobiť reklamný spot na vaše podujatie a odvysielať ho následne v televízii aby sme vašu akciu s propagovali celoplošne.

Viac info:

media@dychovahudba.sk