viliam tarjanyi

Zaslúžilý pracovník kultúry

Významný dlhoročný promovaný pedagóg, umelecký vedúci, dirigent a skladateľ, ktorý sa zaslúžil o nesmierny rozvoj a vynikajúce výsledky v oblasti záujmovej umeleckej činnosti v rámci mesta, kraja a republiky.

 

Narodil sa v Prešove, v rodine robotníka. Otec hral pomerne dobre na husliach, a preto sa rozhodol zasvätiť do tajov tohto umenia aj prvorodeného syna. Jeho nadanie sa rozvíjalo vďaka blízkosti takých mien, ako bol Štefan Moyzes a Ján Pöschl.

Celý život sprevádzala Viliama Tarjányiho hudba a spev. Popri krásnom, ale náročnom povolaní učiteľa, začína od začiatku učiteľovania mimoriadne záslužnú a veľmi úspešnú cestu v mimoškolskej oblasti. Po dlhé roky bol organizátorom hudobného života v Prešove a členom rôznych vokálnych a inštrumentálnych súborov pôsobiacich v meste Prešov. V rámci mimoškolskej činnosti je meno Viliam Tarjányi nezanedbateľným, výnimočným pojmom na Slovensku.

Od 29. augusta 1951 sa stal členom Dychovej hudby Robotníckeho kultúrneho spolku a pôsobil v tomto hudobnom telese zo začiatku ako hráč, kde sa začala jeho krásna a plodná desaťročná spolupráca s Jánom Pöschlom, kapelníkom tejto dychovej hudby. Po jeho smrti bol vymenovaný od 1. septembra 1961 za dirigenta Dychového orchestra Robotníckeho kultúrneho spolku. Počas jeho pôsobenia vo funkcii vedúceho a dirigenta Dychového orchestra Robotníckeho kultúrneho spolku (1961 – 1967) získal dychový orchester najvyššie vyznamenanie za Zásluhy o výstavbu udelené prezidentom ČSSR dňa 30. apríla 1965.

Ako učiteľ pôsobil na viacerých školách. V období 1960 –1978 je učiteľom na Jedenásťročnej strednej škole na Mudroňovej ulici, neskôr Základná deväťročná škola na Mudroňovej ulici v Prešove, kde pôsobí až do odchodu do dôchodku.

Prvého septembra v školskom roku 1959/1960 zakladá Viliam Tarjányi na Jedenásťročnej strednej škole na Mudroňovej ulici pioniersky dychový súbor Červená šatka. V septembri 1961 dychový súbor Červená šatka prechádza pod strechu Okresného domu pionierov a mládeže Prešov, ktorý mu vytvoril lepšie podmienky a udomácňuje sa pod názvom Mládežnícky dychový orchester Okresného domu pionierov a mládeže Prešov.

V 60-tych rokoch a v prvej polovici 70-tych rokov 20. storočia zásluhou Viliama Tarjányiho, význam dychového orchestra ďaleko presahoval hranice mesta, okresu, kraja a Slovenska nielen výnimočnosťou, ale aj absolútnou bezkonkurenčnosťou, svojou umeleckou interpretáciou, dramaturgiou, náročným repertoárom a mimoriadnymi úspechmi, medzi mládežníckymi dychovými orchestrami na Slovensku. Patril k absolútnej špičke v bývalom Československu.

Viliam Tarjányi získal úctu, uznanie a meno v kruhoch velikánov slovenskej dychovej hudby Michala Galovca, Adama Hudeca, Júliusa Letňana, Karola Pádivého, Gejzu Príbelu, Antona Petríka. Obdiv vzbudil aj u českého maestra dychovej hudby zaslúžilého umelca, Jindřicha Pravečka.

Bohaté odborné skúsenosti a veľmi úspešné pôsobenie v mimoškolskej činnosti Viliama Tarjányiho boli zúročené nielen v oblasti dychovej hudby, ale aj v speváckych zboroch.

Od roku 1948 začína pôsobiť v spevokole Moyzes, ktorý od roku 1952 vystupuje s vlastným 32-členným orchestrom, ktorého zakladateľom bol Viliam Tarjányi. V roku 1953 sa podieľa ako zástupca dirigenta na mimoriadnom úspechu v rámci celoštátnej súťaže Ľudovej umeleckej tvorivosti v Brne, kde spevácky zbor obsadil druhé miesto. Od roku 1954 až do roku 1958 bol dirigentom prešovského speváckeho zboru Moyzes. V roku 1958 zastáva v zbore funkciu organizačného referenta a v roku 1966 je vicedirigentom.

Po príchode na Jedenásťročnú strednú školu na Mudroňovej ulici v Prešove v roku 1961 ako učiteľ hudobnej výchovy zakladá detský spevácky zbor Červená šatka. S oboma zbormi dosiahol veľmi výrazné výsledky a úspechy v rámci okresných, krajských a celoslovenských súťaží v zborovom speve.

Skomponoval, resp. zinštrumentoval vyše 43 skladieb pre zbor a cappella a skladby pre dychový orchester. K najúspešnejším patria práve skladby a úpravy pre dychový orchester.

Z pochodovej muziky možno spomenúť: Dajme sa na pochodDuní náš krokPochod odbojárovIskra; z koncertných skladieb: Luna tancuje – valčík, Nestor – kvapík, Mládežnícka veselicaPolka pre MilanaŠarišská polkaRozprávkové intermezzo; z úprav: Letia sane – čardáš, Tancuj, tancujOd Prešova.

Slovenský hudobný fond Osvetového ústavu Bratislava vydal niekoľko jeho skladieb nahraných v rozhlase profesionálnymi dychovými orchestrami a vydaných na gramoplatni.

Od roku 2009 koná sa v Prešove na počesť Viliama Tarjányiho každé dva roky, festival dychových orchestrov Tarjányiho Prešov. Cieľom je oživiť v pamäti súčasným mladým ľuďom osobnosť mesta, ktorá sa zaslúžila, že Prešov je v oblasti záujmovej umeleckej činnosti, oblasti mládežníckej dychovej hudby v  povedomí ľudí, odborníkov znalcov dychovej hudby na celom Slovensku.

Festival sa od svojho začiatku dostáva do povedomia nielen prešovskej verejnosti, ale aj hudobných ustanovizní. „Tarjányiho Prešov“, stáva sa významnou udalosťou, dominantou, baštou mládežníckych dychových orchestrov tak, ako je v Čechách Kmochov Kolín či na Slovensku Pádivého Trenčín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pedagogickú činnosť, mimoškolskú činnosť, osvetovú činnosť, za zásluhy vo výchove mládeže, za rozvoj kultúry na Slovensku bol ocenený Ústrednými a mestskými orgánmi, Združeniami na Slovensku najvyššími oceneniami a vyznamenaniami.

Minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky Miroslav Válek udeľuje čestný titul zaslúžilý pracovník kultúry Viliamovi Tarjányimu za mimoriadne pracovné úspechy v záujmovej umeleckej činnosti ( Bratislava 26. 10. 1972).

Cena Karola Pádivého za rok 1993 udelená Hudobným fondom Bratislava Viliamovi Tarjányimu za dlhoročnú dirigentskú činnosť.

Predstavenstvo Združenie dychových hudieb Slovenska udelila p. Tarjányimu Výročnú cenu Karola Pádivého za dlhoročnú činnosť kapelníka dychového orchestra RKS a úspešnú tvorbu mnohých skladieb pre veľké dychové orchestre. Na slávnostnom otvorení Bratislavských hudobných slávností 1. októbra 1994 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za prítomností Ľubomíra Romana, ministra kultúry Slovenskej republiky, cenu odovzdal primátor mesta Bratislava p. J. Kresánek.

Je dvojnásobným laureátom Ceny mesta Prešov (1973, 2009) za zásluhy a osobný vklad do rozvoja mládežníckych dychových orchestrov na Slovensku a za rozvoj a vynikajúce výsledky v oblasti záujmovej umeleckej činnosti v rámci mesta Prešov i celého Slovenska.

Za nesmierne zásluhy v oblasti dychovej hudby, zviditeľnenie mesta Prešov bola 21. 10. 2000 Viliamovi Tarjányimu odhalená Pamätná tabuľa na budove Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove na Masarykovej ulici 15 (bývalý ODPaM Prešov).

Rozhodnutím všeobecného záväzného nariadenia mesta Prešov č.11/2009 bol určený nový názov ulice v Prešove – Tarjányiho ulica.

Podrobné informácie nájdete na:

https://www.priekopnici.sk/ 

 

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Odmietnúť
Zásady ochrany súkromia a súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Používanie cookies - Čo je to súbor cookie? V súvislosti so smernicou EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii ponúkame krátke objasnenie funkcie cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky natiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožniť prístup k funkciám na stránke. V zásade rozdeľujeme cookies na dva typy. Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila. Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Náš Internetový obchod používa súbory cookie, aby sme uchovali:
  • vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma;
  • skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);
  • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite.
  • remarketing
Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli. Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali. Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Používame aj iné súbory cookie?

Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookie poskytnuté podrobné údaje o ich použití.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Save settings
Cookies settings