2% dane

Chceli by ste venovať 2% dane z príjmu občianskemu združeniu Slovenská dychová hudba ?

Ak ste sa rozhodli podporiť aktivity nášho združenia a teda aj kultúrne dedičstvo našich predkov máte 2 možnosti: