viliam tarjanyi - PhDr. Viliam Tarjányi, PhD
viliam tarjanyi 300x300 - PhDr. Viliam Tarjányi, PhD

PhDr. Viliam Tarjányi, PhD

popredný mediálny propagátor

dychovej hudby na Slovensku

UMELECKÝ ŽIVOTOPIS

Narodený: 9. júla 1954 v Prešove

Hudobné vzdelanie: 1962 – 1969 absolvent Ľudovej školy umenia v Prešove, oddelenie strunové (husle), prospel s vyznamenaním

 

Umelecká, amatérska činnosť:

1966 – 1984 člen, sólista Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM v Prešove, prvý hráč na 1.krídlovku B, 1. trúbku B

1970 – 1998 člen, sólista dychových orchestrov RKS Prešov, Sabinka Sabinov, Uzlový klub ČSD Prešov, prvý hráč na 1. krídlovku B a prvý hráč na 1. trúbku B

1973 – 1978 člen hudobnej skupiny Dominanta pri FF UPJŠ v Košiciach, hráč na  trúbku B, husle, zobcovú flautu

1978 – 1980 vojak-hudobník základná vojenská služba v Posádkovej hudbe Banská Bystrica, hráč na 1. krídlovku B

1979 – 1980 člen Malej dychovej hudby Selčianka Banská Bystrica, hráč na 1. trúbku B, doprovodnú, alternatíva hráč na 1.trúbku B

1979 – 1980 člen Krajského symfonického orchestra Banská Bystrica, hráč na 2. trúbku B

1982 – 1988 predník, vedúci hudobnej zložky folklórneho súboru Dúbrava Prešov hráč na husliach

1984 – 1987 umelecký vedúci, hrajúci dirigent Malej dychovej hudby Vukovanka Prešov, hráč na 1. trúbku B

1997 – 2000 člen TOPO-Tanečného orchestra PKO Prešov, hráč na 4. trúbku B

2005 – 2008 člen TK& band, hráč na 1. trúbku B, husle

2022 – člen Komorného orchestra Camerata Academica Prešovskej univerzity v Prešove, hráč 2. a 3. huslí

Skladateľská činnosť:

1986 – autor skladby „Hľadanie“ pre veľký dychový orchester

2009 – Úvodná fanfára k Medzinárodnému festivalu dychových orchestrov Tarjányiho Prešov´2009 (arr. Tibor Kapitán)

2015 – Úprava skladby „Hľadanie“ pre veľký dychový orchester (arr. Tibor Kapitán)

2015 – Premiéra skladby „Hľadanie“ v novej úprave 17.10. 2015 v interpretácií  Dychového orchestra mladých mesta Košice v rámci III. ročníka festivalu dychových orchestrov Tarjányiho Prešov

 

Ocenenia v oblasti umeleckej činnosti:

2010 – Pamätný list primátora mesta Prešov pri príležitosti 50. výročia založenia Mládežníckeho dychového orchestra za osobný prínos k rozvoju dychovej hudby v meste Prešov

2012 – Ďakovný list Rady pre umeleckú činnosť Prešovskej univerzity v Prešove za manažérsku činnosť vystúpení umeleckých súborov PU pri univerzitných slávnostiach a každoročných koncertoch, za režijnú a dramaturgickú prácu a publicistickú reflexiu týchto podujatí v médiách, za prínos v umeleckej činnosti na vysokých školách (štúdia o „Riadení umeleckej činnosti na univerzitách“ a antológia publikovaných článkov o umeleckých súboroch Prešovskej univerzity v Prešove.

2014 – Osobnosť Slovenskej republiky, 2014 – Viliam Tarjányi, s. 428-429. Encyklopédia „Osobností Českej a Slovenskej republiky“, An Oxford Encyclopedia Publication.

2014 – OXFORD ENCYCLOPEDIA  –  CERTIFICATE, Based on outstanding performance PhDr. Viliam Tarjányi PhD.

Vedecké konferencie, semináre, prezentácia:

2012 – Certifikát aktívnej účasti Prešovský etnomuzikologický seminár 2012 – výskum, dokumentácia, edícia ľudových piesní a hudby, iné hudobno-folklórne aktivity v regiónoch východného Slovenska. Referát na tému: Súčasný stav manažmentu umeleckej činnosti v oblasti folklóru na vybraných univerzitách Slovenska    (23. 11. 2012)

2012 – Medzinárodná vedecká konferencia Univerzita v kontexte zmien k 15. výročiu založenia Prešovskej univerzity v Prešove. Sekcia I. Dejiny univerzity a univerzita v dejinách – Univerzita v rozvoji mesta a mesto v rozvoji univerzity. Referát na tému: Umelecká činnosť na akademickej pôde Prešovskej univerzity v Prešove (29. 11. 2012)

2022 – Uvedenie do života a predstavenie knihy Oscaroví hudobníci, Sabinov (14. 06. 2022)

Projekty:

13.jún 2009 – 0. ročník Tarjányiho Prešov-Medzinárodný festival dychových orchestrov.

17.september 2011 – 1. ročník Tarjányiho Prešov-Festival dychových orchestrov

27.november 2013 – 2. ročník Tarjányiho Prešov-Festival dychových orchestrov

17.október 2015 – 3. ročník Tarjányiho Prešov-Festival dychových orchestrov

1.október – 30.október 2015 odborný konzultant, spoluautor Vernisáže výstavy Viliam Tarjányi, pedagóg, dirigent, skladateľ – Jeho prínos pre záujmovo mimoškolskú činnosť na Slovensku. Krajské múzeum v Prešove.

2018 – Webová stránka „Mládežnícky dychový orchester ODPaM Prešov 1959-1984, absolútna špička v bývalom Československu“ – www.priekopnici.sk

Organizačná a riadiaca činnosť:

2001 – 2021 Tajomník Rady pre umeleckú činnosť Prešovskej univerzity v Prešove.

Súpis vydaných publikácií:

A: Dychové orchestre, tanečné orchestre, hudobné zoskupenia:

 

TARJÁNYI, Viliam, BAKAJSOVÁ, Anna. 2000. Bulletin – Mládežnícky dychový orchester. Prešov: KUŠNÍR, 2000, 40 s.

TARJÁNYI, Viliam. 2010. Mládežnícky dychový orchester – 50. výročie. Jubilejný zborník k 50. výročiu vzniku Mládežníckeho dychového orchestra. Prešov: PEJTR – Ján Trudič, 2010, 107 s. ISBN 978-80-969786-5-6

TARJÁNYI, Viliam. 2013. Prešovské osobnosti dychovej hudby. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, 149 s. ISBN 978-80-555-0806-1

TARJÁNYI, Viliam. 2016. Pamätnica k 100. výročiu narodenia Viliama Tarjányiho. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2016, 167 s. ISBN 978-80-555-1557-1

TARJÁNYI, Viliam. 2017. Svet plný nôt a obrazov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017, 223 s. ISBN 978-80-555-1767-1

TARJÁNYI, Viliam. 2019. Oscaroví hudobníci. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019, 75 s. ISBN 978-80-555-2223-4

TARJÁNYI, Viliam. 2021. Malá Encyklopédia hudobníkov (trubkárov) a hudobných zoskupení pôsobiacich v 50. – 70. rokoch 20. storočia v Prešove. Prešov: Štefan Staviarsky – VaŠo 2021, 90 s. ISBN 978-80-570-2667-9

TARJÁNYI, Viliam. 2023. „Dva roky prázdnin“ – Spomienky na základnú vojenskú službu. (zápisky).  Prešov: Štefan Staviarsky – VaŠo 2023, 99 s.

TARJÁNYI, Viliam. 2023. Da Capo Malej dychovej hudby Selčianka. Prešov: Štefan Staviarsky – VaŠo 2023, 35 s. ISBN

TARJÁNYI, Viliam, KORMANÍK, Jozef. 2018. Webová stránka o histórií, genéze Mládežníckeho dychového orchestra ODPaM Prešov 1959-1984 www.priekopnici.sk

 

 

 

Súpis vydaných publikácií:

 

B: Umelecké súbory Rady pre umeleckú činnosť Prešovskej univerzity v Prešove:

 

TARJÁNYI, Viliam. 2011. Umelecké súbory Prešovskej univerzity v Prešove – Antológia publikovaných článkov 2007 – 2011 vo vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, 63 s. ISBN 978-80-555-0437-7

TARJÁNYI, Viliam. 2012. Umelecké súbory Prešovskej univerzity v Prešove II – Antológia publikovaných článkov 2000 – 2006 vo vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, 80 s. ISBN 978-80-555-0560-2

TARJÁNYI, Viliam. 2017. Umelecké súbory Prešovskej univerzity v Prešove III – Antológia publikovaných článkov 2012 – 2016 vo vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, 84 s. ISBN 978-80-555-1782-7

Umelecké súbory Prešovskej univerzity v Prešove: Pamätnica k 15. výročiu Rady pre umeleckú činnosť (1998-2013). 2013. Zost. P. KÓNYA, V. TARJÁNYI, P. HAĽKO. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov 2013, 144 s.

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Súhlasím
Odmietnúť