hlada sa spevak
Hľadáme novú tvár dychovej hudby.
Hľadáme novú tvár dychovej hudby.
Spolupráca na autorskom projekte.
Spevák vo veku od 25-35 rokov
Absolvent konzervatória výhodou (nie je podmienkou)
 
*Pravidelné nahrávanie v nahrávacom štúdiu
*Tvorba videoklipov
*Propagácia v rádiách
*Distribúcia
 
Prípadný záujemci pošlite svoj kontakt, audio-video nahrávku
(nie je podmienka) na email:
info@dychovahudba.sk
Predmet emailu: Nová tvár dychovej hudby
 
Tešíme sa na spoluprácu 🙂