Autorská súťaž Novomestská nota 2023

nota - Autorská súťaž Novomestská nota 2023
Združenie dychových hudieb Slovenska vyhlasuje autorskú súťaž Novomestská nota 2023.
Začiatok súťaže – 1. január 2023. Súťažné príspevky posielajte do 31. marca 2023.
Viac v propozíciách.

web obce NM Nove Mesto nad Vahom 1 - Autorská súťaž Novomestská nota 2023logo zdhs - Autorská súťaž Novomestská nota 2023

Združenie dychových hudieb Slovenska v spolupráci s Novým Mestom nad Váhom

 

vyhlasujú

 

11. ročník autorskej súťaže

 

„NOVOMESTSKÁ NOTA 2023“

v kategóriách:

 • vokálno–inštrumentálna skladba
 • inštrumentálna skladba
 • spracovanie ľudovej piesne

A)  POSLANIE SÚŤAŽE

 

 • obohatiť repertoár dychových hudieb o nové skladby v dvojročnom cykle autorskej súťaže Novomestská nota
 • pokračovať v tradícii týchto súťaží z minulých rokov
 • podnietiť skladateľov ku kompozíciám nových pôvodných skladieb v kategóriách so spevom, bez spevu a v spracovaní ľudových piesní pre dychové hudby

 

V dvoch kategóriách sa predpokladajú jednotlivé kompozície tempom i charakterom ľubovoľné, koncertné i tanečné, typické a vhodné pre interpretáciu dychovou hudbou. V tretej kategórii sa vyžaduje spracovanie a aranžmány z charakteru ľudovej piesne pre koncertné a iné prevedenie.

 

B)  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 

 • Súťaže sa môžu zúčastniť skladatelia a dychové hudby s trvalým bydliskom v
 • Súťažné skladby musia byť pôvodné, do ukončenia súťaže nesmú byť nahraté na hudobných nosičoch, resp. šírené prostredníctvom internetu.
 • Jeden autor (i textár) môže do oboch kategórií súťaže poslať maximálne dve skladby, v kategórii ľudovej piesne nezávisle tiež maximálne dve spracovania.
 • Skladby do súťaže posielajú:
  • autori hudby a textu a spracovatelia ľudovej piesne v partitúre pre obsadenie malej dychovej hudby podľa odporúčaného obsadenia, pokiaľ možno počítačovo spracovanú v notačnom programe Capella 2002 alebo Sibelius.
 • Odporúčané obsadenie:
 • Spev
 • Es klarinet
 • B klarinet
 • krídlovka
 • krídlovka
 • Obligátna trúbka B
 • Tenor
 • Barytón
 • sprievodná trúbka B
 • sprievodná trúbka B
 • Bastrúbka B (alebo pozauna C)
 • Melodický trombón C (ad )
 • Tuba C
 • Bicie (drums)

6)  Sólové skladby pre jednotlivé nástroje nebudú do súťaže zaradené.

 • Pri skladbách so spevom sa predpokladá part spevu v rozumne exponovanom
 • Autori spolu s prihlasovanou kompozíciou predložia:
 1. Text piesne s notovým zápisom a počítačom písaný text (aj pri ľudovej piesni)
 2. Svoju úplnú aktuálnu adresu (i autor pôvodného textu), dátum narodenia, aktuálny telefónny a emailový
 • Autori, ktorých skladby budú vybrané do finále autorskej súťaže súhlasia s tým, aby ZDHS prevzalo na seba autorské práva súvisiace s ich vydaním tlačou, nahraním na CD, eventuálne DVD a zaradením do elektronickej databázy archívu ZDHS.
 • Ostatné autorské práva zostávajú nedotknuté.
 • Skladby do súťaže posielajte:

 

 • Na obálke musí byť vyznačené heslo „NOVOMESTSKÁ NOTA 2023“ a adresa odosielateľa. V prípade spracovania skladby v programe Capella alebo Sibelius, je potrebné poslať súťažnú skladbu v týchto programoch aj vo formáte PDF na mailovú adresu: zdhs@gmail.com alebo na: hudecadam11@gmail.com
 • Tieto propozície budú zverejnené na webe vyhlasovateľa: zdhs.sk
 • Uzávierka prijímania skladieb do súťaže je marca 2023

 

C)               HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH SKLADIEB

 

 • Všetky skladby prijaté do súťaže posúdi trojčlenná odborná porota, menovaná predsedom
 • Odborná komisia vyberie v každej kategórii so spevom 5 skladieb, bez spevu 5 skladieb a v kategórii spracovania ľudovej piesne 5 skladieb (celkom 15 finálových súťažných skladieb).* Tieto bude septembra 2023 pred poslucháčmi a súťažnou porotou v Novom Meste nad Váhom interpretovať vybraná dychová hudba. Dramaturgia finálových dní bude zverejnená najneskôr 30 dní pred termínom ich konania na stránke www.zdhs.sk
 • Skladby, ktoré odborná komisia nevyberie do finále, sa po dohode vrátia naspäť autorom, alebo ponúknu DH cez ZDHS na produkciu.
 • Vybrané a ocenené skladby vydá podľa potreby ZDHS partnermi (napr. Fond na podporu umenia, Národné osvetové centrum, SOZA, Hudobný fond ) tlačou a tiež zaradí do zoznamu svojho elektronického archívu. Vybrané finálové skladby vopred nahrané na CD budú vydané firmou vybranou ZDHS.
 • Spevákov interpretujúcich finálové súťažné skladby so spevom si môžu autori vybrať aj sami po dohode s organizátormi avšak bez nároku na ich honorár. Jednou z možností je vybrať si spevákov z radov vlastných malých dychových hudieb, alebo z tých, ktoré budú koncertne účinkovať v galaprograme tejto súťaže.

 

D)  CENY, ODMENY, PRÉMIE

 

 • Ocenené súťažné skladby budú honorované.
 • Vnútorné rozdelenie cien medzi autora hudby, textu, upravovateľa, resp. aranžéra je vecou ich vzájomnej
 • Súťažná porota má právo niektorú z cien neudeliť, prípadne ju rozdeliť. Po dohode s vyhlasovateľmi môže udeliť zvláštne vecné ceny a cenu za najlepší spevácky či inštrumentálny výkon.
 • Súťažná porota vyhlási výsledky po súťaži a odovzdá ceny dňa 16. septembra 2023 v rámci finálového programu Novomestskej noty na pódiu Nám. Slobody v Novom Meste nad Váhom, v prípade nepriaznivého počasia v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom.
 • Mesto Nové Mesto nad Váhom pripraví a udelí „Cenu diváka“ za najpôsobivejšiu novú Môže udeliť i ďalšie ceny, pokiaľ sa tak rozhodne, môžu to byť i ceny sponzorov. Ich poslanie (štatút) si dohodnú usporiadatelia sami.
 • Organizátori súťaže sa budú uchádzať o podporu projektu Fondom na podporu umenia, SOZA a HF, v rámci príslušných výziev nimi vyhlásenými pre rok 2023.

 

 

*V odôvodnenom prípade môže byť niektorá kategória zrušená, nehodnotená, napr. ak je v nej nedostatočný počet skladieb, resp. úprav

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Súhlasím
Odmietnúť