Info

Logopit 1554208866773 - Info

Projekt podpory a rozvoja dychových hudieb a orchestrov na Slovensku s názvom Slovenská Dychová Hudba vznikol v marci 2019 za účelom vytvorenia databázy a z jednotenia dychových hudieb, orchestrov, skladateľov, aranžérov, textárov, moderátorov a iných ľudí ktorý sa venujú dychovej hudbe.

Projekt Slovenská Dychová Hudba zastrešuje a prevádzkuje webový portál www.dychovahudba.sk ktorý slúži na prezentáciu dychových súborov, prehľad a zverejnenie podujatí organizovaných dychovými súbormi, databázu dychových súborov, skladateľov, textárov s aktuálnymi kontaktnými informáciami.