Jaroslav Musil

Absolvent VUT FE Brno, technická kybernetika, pedagogické doplnkové vzdelanie, absolvent základnej umeleckej školy, odbor gitara, aktívny hudobník ako gitarista a spevák s dlhoročnou praxou doma aj v zahraničí. Na konte má vlastné kompozície aj pár stoviek textov k originálnym piesňam skôr populárneho charakteru.

Má za sebou prax v profesionálnom nahrávacom štúdiu, ako zvukový inžinier a hudobný režisér. Vykonáva prezentácie a školenia predovšetkým v oblasti využitia multimédií v hudobnej a pedagogickej praxi.

Jarek Musil je manažérom pre školy a vzdelávanie a tiež produktovým špecialistom na Notačné a výukové programy u firmy DISK Multimedia. Jeho hlavnou doménou je Notačné program Sibelius. Zaisťuje tiež poradenstvo k softvér od spoločnosti Steinberg a ďalších, ktoré sú využiteľné v školstve. Vďaka jeho pôsobenia v oblasti pedagogiky má ku školám stále veľmi blízko.

Jarek je správcom a lektorom vzdelávacieho centra Deccart, kde zaisťuje vzdelávacie akcie pre širokú hudobnú verejnosť, ale zorganizuje aj špeciálne individuálne akcie pre jednotlivcov a školy priamo na mieru.


Zoznámenie s notačným programom – desktop a ovládanie,

 • prvé spustenie,
 • rýchly štart,
 • sprievodca prvých krokov práce,
 • otvorenie súboru vzorové partitúry,
 • prehrávanie partitúry,
 • virtuálne nástroje,
 • základné operácie úprav partitúry,
 • vytváraní novej partitúry,
 • rôzne spôsoby vkladanie nôt,
 • nastavenie výrazu,
 • práca s texty,
 • party,
 • formátovanie partitúry,
 • možnosti vstupu / výstupu,
 • tlač partitúry,
 • prevod na iný formát.