Mgr.art. Jakub LACO

–  pôvodom z Hornej Nitry, konkrétne z obce Tužina a dnes pôsobiaci v Banskej Bystrici. Absolvent Katedry kompozície a dirigovania na Akadémií umení v Banskej Bystrici na ktorú nastúpil po absolvovaní Žilinského konzervatória. Aktuálne pôsobí ako hudobný skladateľ, dirigent a hráč na tenor a pozaunu.

 

Ako skladateľ sa venuje prevažne kompozíciám a úpravám pre komorné dychové zoskupenia, malé dychové hudby a prevažne pre dychové orchestre.

Najpočetnejšie sú kompozície vytvorené pre Vojenskú hudbu Banská Bystrica, kde od roku 2017 aktívne pôsobí ako skladateľ i interpret.

V minulosti sa stal laureátom skladateľskej súťaže Adama Plintoviča.

 

 

dirigent dychova hudba

 

 

Dirigentskej činnosti sa venuje najmä v Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová, kde sa už vystriedalo niekoľko profesionálnych dirigentov ako Peter Zaoral, Pavel Šianský, či Jozef Kráľ.

Okrem Vojenskej hudby ako interpret príležitostne pôsobí v orchestri Štátnej Opery, ale i dychových orchestroch, bigbandoch či  malých dychovkách.

 

 

 

Dirigentský kurz

Kompozičný kurz

  1. Držanie tela, postoj
  2. Základné taktovacie schémy
  3. Nástupy na jednotlivé doby v sekciách
  4. Delenie dôb, zdvih
  5. Dynamika a agogika
  1. Akordika, harmónia a vedenie hlasov ( Harmonizácia melódie, melodické vedenie hlasov)
  2. Funkcie v hudbe a ich rozdelenie, základné inštrumentačné princípy.
  3. Figurácia, motivická práca
  4. Modulácia
  5. Základné formové štruktúry a práca s nimi.