Alexander Kunert

Alexandr Kunert – tuba  (nar. 1976)

Základní hudební vzdělání získal na LŠU v Zábřehu na Moravě. V letech 1989-1996 studoval na Konzervatoři P. J. Vejvanovského  v Kroměříži – obor tuba u Rudolfa Berana.

V roce 2018 absolvoval bakalářský obor na JAMU v Brně u Mgr.Art Pavla Bureše. Byl členem Státní Opery Praha (1996-97), členem Marc Reift Orchestra (1998-2004) a desetiletým hráčem ve formaci Academic Jazz Band Přerov.

Jeho spolupráce s Jaroslavem Šťastným (JAMU) nebo s Danielem Matejem (VŠMU Bratislava) se vztahuje i na oblast soudobé hudby.

Pětadvacetiletá praxe v oblasti dechové hudby se vztahuje na spolupráci s moravskými, slovenskými i rakouskými kapelami.

Je dlouholetým členem DH Boršičanka A. Koníčka a v současné době spolupracuje s Vladom Kumpánem.

Od roku 2005 se věnuje pedagogické činnosti.