Kto sa môže stať členom združenia ?

Členom združenia sa môže sa fyzická či právnická osoba.

Členstvo vzniká na základe prijatej a schválenej prihlášky a to odo dňa, v ktorom zaplatil členský príspevok.

Najpočetnejšiu členskú základňu tvoria organizovaní členovia:

  • Výkonní členovia, ktorí svoje umenie pestujú ako vlastnú záľubu vo voľnom mimopracovnom čase – patria sem: hudobníci, speváci, tanečníci,  ľudoví rozprávači, konferencieri a ďalší výkonní umelci,
  • fyzické osoby napr.: skladatelia, textári, ďalej sympatizujúci občania, poslanci, funkcionári samosprávnych orgánov a organizácií
  • právnické osoby napr.: podniky, družstvá a iné organizácie,
  • čestní členovia – jednotlivci a organizácie významne podporujúci spolok; títo nepodávajú prihlášku, čestné členstvo im udeľuje predstavenstvo; čestným členom môže byť aj cudzí štátny príslušník, alebo zahraničný právny subjekt,

*čestní členovia platia členské príspevky dobrovoľne a pri rozhodovaniach majú poradný hlas.

126 total views, 3 views today