História dychovej hudby

Dychový orchester alebo dychová kapela je pojem, ktorý pomenúva orchester alebo kapelu zloženú z dychových nástrojovbicích nástrojov perkusií hrajúcich dychovú hudbu.

Prvé dychové orchestre vznikali začiatkom 19. storočia a boli to vojenské dychové hudby. Postupne sa dychová hudba stávala zaujímavejšou a začali vznikať poloprofesionálne a amatérske hasičské či banícke dychové hudby. Najstarším dychovým orchestrom na Slovensku je Dychová hudba Železiarne Podbrezová, ktorá vznikla v roku 1838.

Pojem dychový orchester je veľmi rozmanitý. Zahŕňa malé dychové hudby (do 15 hudobníkov), zvyčajne známe pod pojmom dychovka, stredne veľké dychové orchestre (18 – 30 hudobníkov), veľké orchestre (viac ako 30 hudobníkov), symfonické dychové orchestre a profesionálne vojenské hudby.

Repertoár

Repertoár dychových hudieb tvoria rôzne skladby od pochodov, cirkevných piesní,  tanečných a koncertných skladieb cez skladby pre sólový nástroj alebo spev a slávnostné predohry , operetné diela a úpravy symfonických a iných skladieb.

Dychový orchester má na Slovensku, v Čechách, Morave, v Rakúsku, Nemecku a Maďarsku stále bohatú tradíciu. Orchestre účinkujú na rôznych spoločenských akciách, sprievodoch, pietnych aktoch a tiež na smútočných obradoch.

Každoročne sa konajú (nielen) v Európe rôzne festivaly a súťažné prehliadky pre dychové orchestre. Na Slovensku je najznámejšou súťažnou prehliadkou Pádivého Trenčín, ktorá sa koná každé dva roky v Trenčíne a nesie názov po nestorovi slovenskej dychovej, ktorým bol Karol Pádivý.

 

Dychová Hudba na Slovensku – diplomová práca