www.grinavanka.wbl.sk

dh grinavanka - Dychová hudba Grinavanka (TEST)

Dychová hudba Grinavanka má 101 rokov

Je to až neuveriteľné, ale dychová hudba Grinavanka nepretržite funguje už 100 rokov. Jej vznik sa oficiálne datuje od roku 1921, odkedy aktívne pôsobí v meste Pezinok. Neoficiálne začala svoju činnosť už pred prvou svetovou vojnou, približne v roku 1912 – 1913. Avšak z dôvodu vypuknutia vojny, do ktorej mnohí z muzikantov narukovali bola činnosť kapely pozastavená. Dychovku založilo v septembri  1921 dvanásť nadšencov, ktorých prvým kapelníkom sa stal pán Ježík. 

V roku 1928 sa kapelníkom stal Štefan Bielik, ktorý kapelu viedol až do roku 1946 kedy ho vystriedal pán Celestín Oškera. Ten viedol dychovku už pod novým menom „ Dychová hudba Myslenice “. Názov sa zmenil z dôvodu premenovania obce Grinava na Myslenice. V tomto období sa v dychovke až do roku 1950 zacvičovalo 30 mladých hudobníkov. Kapelník Celestín Oškera v roku 1961 po 15 ročnom  pôsobení dychovku opustil.

Na post kapelníka  sa po 15 rokoch vrátil  Štefan Bielik, ktorý tak až do roku 1971 bol kapelníkom celkovo rekordných 28 rokov.  Po ňom prichádza Eduard Mlynek v roku 1972, kedy prišlo sedem nových hudobníkov, bol doplnený skvalitnený repertoár a prišli aj prvé úspechy, s ktorými súvisí príchod prvého speváka Štefana Viléma a nové kroje. Na tieto prispelo JRD Myslenice, s čím súvisí aj nové meno kapely „DH JRD KARPATY“.

Väčšiu finančnú a materiálnu pomoc od JRD dostala dychovka  až po roku 1974. Zaslúžil sa o to vtedajší predseda pán Augustín Krasňanský.    Najväčší zlom v histórii dychovky nastal v roku 1976, keď prišiel Karel Suchý z posádkovej hudby z Bratislavy. Ako kapelník sa najviac zaslúžil o jej veľmi dobré meno doma i v zahraničí. Pod menom Grinavanka začala kapela vystupovať znova až od roku 1978. Toho roku kapela po nábore získala 23 mladých hudobníkov,  a tak si muzikanti vychovávali nastupujúcu generáciu. V tomto období vedľa seba existovali dokonca dve kapely – malá a veľká –  v zmysle starší a mladší muzikanti. „ Malá Grinavanka “ pôsobila až do roku 1983.

V tom čase prišli aj noví speváci Barbora Krasňanská a Ľubomír Halenkovič. Niektorí členovia postupne doplnili „ Veľkú Grinavanku “. Toto veľmi úspešné 16 ročné obdobie trvalo aj po roku 1994 t. j. po odchode pána Karola Suchého. V roku 1993 nastúpil na kapelnícke miesto dlhoročný zástupca kapelníka Miloslav Šmahovský, ktorý v Grinavanke pôsobí najdlhšie –  od roku 1950 –  66 rokov.

V tej dobe  s Grinavankou spievali  Miroslava Hančíková /Keráková/ a Alena Gažiová. Dychovku viedol do roku 1999, kedy sa stal kapelníkom na obdobie jedného roka pán Karol Urbanič starší, ktorý v kapele pôsobíl od roku 1986 a podieľal sa aj na úpravách niektorých skladieb v jej repertoári. Od roku 2000 do roku 2005 viedol Grinavanku Drahomír Šmahovský, ktorý sa stal jej členom v roku 1971.

Od roku 2004 sa dychovka rozrástla o nové speváčky – Nikoletu Šmahovskú, Martinu Tahotnú, Martinu Frankovú /Gašparovičovú/ a speváka Ľubomíra Tahotného.  Pri príležitosti 80 rokov svojej činnosti bola DH Grinavanka v roku 2001 ocenená primátorom mesta „Medailou za zásluhy a rozvoj mesta Pezinok“. V rokoch 2005 až 2012 viedol dychovú hudbu Grinavanka skúsený muzikant Ing.Vladimír Féder. V roku 2011, pri príležitosti  90. výročia nahrala svoj prvý CD nosič s názvom „ Na klebety nedaj“. V tom istom roku bola ocenená „Pamätnou plaketou primátora mesta Pezinok“.  

                                                            Súčasnosť:

Od roku 2012 je umelecký vedúcim a kapelníkom  Ing.Peter Feder, ktorý s Grinavankou nacvičil nový náročnejší  repertoár, čím kapela získala väčšiu popularitu nielen doma na Slovensku, ale i na vystúpeniach v Maďarsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku a v Česku. Z jej úspešných vystúpení možno spomenúť viacnásobné účinkovanie na Celoslovenskej súťaží a prehliadke malých dychových hudieb v Lednických Rovniach, kde v roku 2013 získala umiestnenie v striebornom pásme a speváčky Grinavanky získali cenu za pozoruhodný spevácky výkon.marho 3932 - Dychová hudba Grinavanka (TEST)

Pravideľne účinkuje na Medzinárodnom súťažnom festivale malých dychových hudieb „Dychovky v preši“, kde v roku 2013  získala zlaté pásmo,  celkovo  sa umiestnila na 2. Mieste  a získala ocenenie za ženský spevácky výkon  a cenu predsedu medzinárodnej poroty.

Od roku 2014 ju môžeme sledovať aj na televíznych obrazovkách hudobnej stanice SENZI TV. V tomto, pre Grinavanku  jubilejnom roku, kedy kapela slávi 95.výročie,  nahrala a vydala svoj druhý CD nosič s názvom „Grinavským  chodníkom“, a zorganizovala prvý ročník festivalu dychových hudieb Grinavanka FEST.

Pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov v októbri 2016 udelil Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko dychovej hudbe Grinavanka ocenenie “Za rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti a zachovávanie kultúrnych tradícií v Bratislavskom kraji”. Na súťažnej prehliadke DH Bratislavského kraja sa umiestnila na prvom mieste a získala Zlaté pásmo a postup na Celoslovenskú súťaž DH do Lednických Rovní. Zároveň získala Grinavanka ocenenie za dramaturgiu súťažného programu a ženský spev.

V roku 2017 v Lednických Rovniach dosiahla Grinavanka najvýraznejší úspech za posledné roky. Získala Zlaté pásmo Cum laude (s pochvalou) a celkovo sa umiestnila na druhom mieste a stala sa Vicemajstrom Slovenska. V bodovom hodnotení od poroty zaostávala len o dva bodíky za víťaznou kapelou. Zároveň nám odborná porota udelila aj Cenu za dramaturgiu programu.

V tom istom roku pokračovala Grinavanka v úspešnom súťažení  aj na Medzinárodnom súťažnom festivale malých dychových hudieb Dychovky v Preši, kde získala Zlaté pásmo Cum Laude, celkovo sa umiestnila na 2.mieste a získala i ďalšie ocenenia Cenu za ženský spevácky výkon, Cenu za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu a Cenu SOZA za propagáciu pôvodnej slovenskej tvorby. Pri príležitosti 100. výročia založenia dychovky  primátor mesta udelil Grinavanke medailu so stužkou “Za zásluhy o rozvoj mesta”, a Združenie dychových hudieb Slovenska odovzdalo Grinavanke Ďakovný list za udržiavanie a rozvoj dychovej hudby    v Malokarpatskom regióne, na Slovensku i v zahraničí. 

 V októbri na Krajskej súťaži dychových hudieb OdDYCHpoDYCH získala Zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú súťaž MDH do Lednických Rovní. K významnému výročiu Grinavanka nahrala a na konci roka 2021 vydala v poradí už tretí CD nosič s názvom „Grinavanka hrá…”  V máji roku 2022 Grinavank vydala knihu 100 rokov dychovej hudby v Grinave. V tomto roku dosiahla zatiaľ svoj najväčší úspech – na celoslovenskej súťaži v Lednických Rovniach získala prvé miesto a stala sa Majstrom Slovenska v kategórií Malé dychové hudby. Už po šiesty krát v spolupráci s reštauráciou Grinavský Janko organizovala festival dychových hudieb Grinavanka FEST.

Predsedom spolku dychovej hudby je Ľubomír Tahotný, kapelníkom a umeleckým vedúcim je Ing.Peter Feder.  S  Grinavankou spievajú  Anna Setnická, Ľubomír Tahotný a ako stáli hostia Mirka Keráková a Jozef Mihalkovič.

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Súhlasím
Odmietnúť