Dechové nástroje

V hudební historii prošly dechové nástroje velmi složitou cestou vývoje. Jejich dělení odpovídalo současnému principu. Technika hry na téměř všechny dechové nástroje vycházela z podstaty profukování dp vyšších harmonických tónů. V mnoha případech nebyly schopny hry chromatických tónů a hráli jen přirozené rady tónů.

 

Dechové nástroje dřevěné

Dřevěné dechové nástroje na cestě k jejich dnešnímu tvaru a technické podoby překonaly velmi komplikovaný vývoj. Obdoba dřevěných dechových nástrojů byla známá již z antiky v podobě šalmajových nástrojů s dvojitým plátkem – řecký aulos a římský tibia. Píšťalové nástroje však znali i Egypťané, Arabové, Číňané a Japonci.

Nejstarší z této skupiny jsou nástroje flétnové a to hlavně přímé. Flétna příčná a nástroje šalmajové se v Evropě rozšířily hlavně zásluhou Arabů v 8. století. Z dvojjazýčkových šalmaj se vyvinuly hlavně bomharty, kterých byla podle Praetoria v 17. století celá skupina. Z basového bomhartu se postupně v 16. století vyvinul fagot – ještě byl bez mechaniky a ze Sopránová hoboj. Oba tyto nástroje pak v baroku spolu s přímými flétnami tvořily základ dechové složky barokního orchestru. Přímé flétny v 18. století ustoupily příčná flétna. Kromě nich se používaly i křivé rohy – krumhorny. Tento nástroj měl celkem 8 dírek a měl dvojitý plátek. měli velmi jemný tón.

Dvouplátkový nástrojem byl i pyrotechniky, který se používal v 16. a 17. století. Tvarově to byl nízký válec z tvrdého dřeva, a ve kterém bylo 10 kanálků, měl celkově 9 dírek. Vyráběl se ve 3 velikostech od zvukově basové polohy až po diskantovú. Z praxe ho vytlačil fagotový dulzian.

Z jednojazýčkového – i jednoduchý plátek – vznikl koncem 17. století klarinet.

 

 

Dechové nástroje plechové

Nejstarší péřové nástroje se vyráběly z materiálů, které poskytovala příroda: dřevěné pařezy, rohy zvířat apod.

Péřové nástroje se dělily na dvě skupiny:

a) nástroje rohové
b) trubkové.

Významný mezník nastává v 12. století, kdy vznikl lovecký roh, který byl od 14. století kruhovitě zatočený.

Na přelomu středověku a novověku se v hudební praxi výraznou měrou prosazuje rodina činky nebo se jim také říká kornet. Zpočátku – v 15. století – to byl diskantový cink, později k němu přibývá tenorový a basový cink. Cinky se používaly hlavně v souborové hře ve spojení s jinými dechovými nástroji. Měli mírně zahnutý tvar v průřezu vytvářející šestihran. Byly potaženy kůží, protože po délce se skládaly ze dvou kusů a kůže jejich vlastně držela pohromadě. Měli kovový kotlíkovitý nátrubek, menší měli Kotlíkový dutinu přímo v nástroji. Měli příjemný nepříliš jasný zvuk. Používal je ještě ve svých Kant J. S. Bach, přičemž v nedávné minulosti se nesprávně nahrazovaly tzv. Bachova trubkou – Bachovky. Cink měl rozsah asi 2 a půl oktávy.

Zvláštním druhem byl serpent, nazýván podle svého hadovitý tvaru. Jeho tónový rozsah byl od D do a1. Byl to tedy kontrabasovým činky.

Vedle těchto nástrojů se používaly i trubka a pozoun. Používaly se ve své přirozené podobě bez mechaniky. Pozoun byla schopná hrát chromatické tóny a představovala jeden z nejdokonalejších dechových nástrojů. Ve své téměř nezměněné podobě se používá až do současné doby. V 16. a 17. století se používaly sbory pozoun – podobně jako violy da gamba – hlavně v chrámové hudbě.

Trubka se používala zpočátku jako nástroj přirozený. Ventily pro trubku byly vynalezeny až v 19. století. Byl to v podstatě signální nástroj.

Lesní roh se dostal do barokního orchestru až kolem roku 1700 poprvé ve Francii. Zpočátku se používal přirozený lesní roh v různých velikostech a ladění. Lesní roh mohl hrát chromatické tóny až po zavedení ventilů v 19. století.

 

Malá dechová hudba – obsazení nástrojů

Varianta 1.

 • Křídlovka
 • Tenor (Křídlovka 2Bb)
 • Akordeón
 • Tuba
 • Bicí

Varianta 2.

 • Alt saxofon
 • Tenor saxofon
 • Akordeon
 • Tuba
 • Bicí

 

Dechová hudba – obsazení nástrojů

Dřevěné dechové nástroje:

 • Eb klarinet
 • Bb klarinet

Plechové dechové nástroje:

 • 1Bb křídlovka
 • 2Bb křídlovka
 • Trumpeta obligátka
 • Tenor
 • Barytón
 • Melodický trombón
 • Trombón / Bastrúbka
 • Doprovodná trubka 1Bb /2es
 • Doprovodná trúbka 2Bb /2es
 • Tuba

Bicie nástroje:

 • Bicí (sada)

Dechový orchestr – obsazení nástrojů

Obsazení jednotlivých poloprofesionální a amatérských orchestrů se liší podle repertoáru orchestru a zejména podle toho, kolik hudebníků má daný orchestr k dispozici.

Dřevěné dechové nástroje:

Plechové dychové nástroje:

Bicie nástroje:

Někdy můžeme kromě těchto nástrojů vidět v dechových orchestrech (zejména symfonických) i kontrabas a harfu. Vše ohledně obsazení totiž záleží pouze od skladatele a instrumentace, kterou si pro své dílo zvolí. Nástroje uvedené v závorkách jsou používány pouze ve výjimečných případech.

 58 total views,  1 views today