Členstvo

Odpoveď je jednoduchá:

Ak sa Vám páčia naše aktivity a cítite, že sa viete stotožniť s našimi cieľmi, ste naša krvná skupina 🙂

Nezáleží na tom či začínate alebo ste ostrieľaní muzikanti ktorí už majú x rokov za sebou. Všetci však máme jedno spoločné – podporovať a zvelaďovať dychovku, chuť pracovať na sebe a rozvíjať sa, vzdelávať sa, zoznamovať sa s podobnými ľuďmi a priložiť ruku k dielu, keď treba. Jednoducho spoločne udržovať, zlepšovať a rozvíjať povedomie dychovej hudby na Slovensku.

Fyzické osoby (FO) 

 • v prvom rade dobrý  pocit že podporujete občianske združenie ktoré sa venuje rozvoju a podpore dychovej hudby na Slovensku = Podpora kultúrneho dedičstva
 • stolový kalendár s dychovkami (vždy na aktuálne prichádzajúci rok)
 • zľava na Workshopy / Vzdelávacie kurzy organizované obč. združením Slovenská dychová hudba (pre záujemcov ktorí by sa chceli vzdelávať v oblasti hudby: hra na dychové nástroje, spev, bicie nástroje, dirigovanie, kompozícia hudby a iné)

Organizácie/spolky (kapely, dychovky, orchestre, big band a iné)

 • spolupraca s inštitúciami, ktorých záujmom je podpora kultúry a zachovanie kultúry, hľadanie spoločných riešení a formy financovania
 • komunikácia s inštitúciami napomáhajúcimi vytváraniu umeleckých výkonov – SOZA, OZIS, Slovgram, HF, FPU, a iné
 • zaradenie promo fotky kapely – tlač stolového kalendára
 • webová vizitka v katalógu dychoviek, orchestrov, big band (popis, foto, video, odkazy, kontakty a iné)
 • nahrávacie služby – nahrávanie dychoviek, orchestrov, big band u vás alebo v našom nahrávacom štúdiu (zvýhodnené podmienky)
 • priestor na prezentáciu v Rádiu Dychovka (zaradenie CD, rozhovory,)
 • prístup k notového archívu
 • dotácia na nákup hudobných nástrojov a príslušenstva prostredníctvom eshopu www.shop.dychovahudba.sk
 • dotácia vášho festivalu + propagácia v Rádiu Dychovka
 • zľava na nahrávacie služby
 • zľava na Workshopy / Vzdelávacie kurzy organizované obč. združením Slovenská dychová hudba(pre záujemcov ktorí by sa chceli vzdelávať v oblasti hudby: hra na dychové nástroje, spev, bicie nástroje, dirigovanie, kompozícia hudby a iné)

Firma, Družstvo (PO)

 • výroba reklamného spotu/videa – prezentácia vašej firmy, produktov, služieb,
 • reklamný priestor na propagáciu v Rádiu Dychovka (oznamy, pozvánky a iné)
 • zľava na nahrávacie služby (nahrávanie a výrobu reklamy, v prípade že chcete podporiť napr. spevácky zbor, kapelu, iné hudobné zoskupenie formou nahratia profilového CD)
 • zľava na Workshopy / Vzdelávacie kurzy organizované obč. združením Slovenská dychová hudba(pre záujemcov ktorí by sa chceli vzdelávať v oblasti hudby: hra na dychové nástroje, spev, bicie nástroje, dirigovanie, kompozícia hudby a iné)

Obec, Mesto, Samosprávny kraj (PO)

 • priestor na propagáciu v Rádiu Dychovka (oznamy, pozvánky a iné)
 • zľava na nahrávacie služby (v prípade že chcete podporiť napr. spevácky zbor, kapelu, iné hudobné zoskupenie formou nahratia profilového CD)
 • prístup k hudobnej databáze skladieb pre rôzne účely – rozhlas, podkresová hudba, obradná hudba (vítanie detí, svadba, pohreb a iné)
 • tvorba dokumentu o dychovej hudbe, orchestri, speváckej skupine, foklórnej skupine pôsobiacej vo vašej obci, v meste, v kraji.

Členom združenia sa môže stať  fyzická či právnická osoba.

Členstvo vzniká na základe prijatej a schválenej prihlášky a následnej úhrady členskeho príspevku.

 • Fyzické osoby, ktorí svoj čas venujú dychovej hudbe či už ako záľubu v mimopracovnom čase – patria sem: hudobníci, speváci, skladatelia, textári, tanečníci, ľudoví rozprávači, konferencieri a ďalší umelci neprofesionálneho umenia, sympatizujúci občania=fanúšikovia dychovej hudby, poslanci, funkcionári samosprávnych orgánov a organizácií, politici
 • Právnické osoby napr.: spolky (dychovky, orchestre, big band), firmy, družstvá, obce, mestá, samosprávne kraje, základné umelecké školy a iné organizácie,
 • Čestní členovia – jednotlivci a organizácie významne podporujúci spolok; títo nepodávajú prihlášku, čestné členstvo im udeľuje predsedníctvo; čestným členom môže byť aj cudzí štátny príslušník, alebo zahraničný právny subjekt,

Čoskoro uverejníme….

Členstvo v SDH je podmienené zaplatením minimálneho ročného členského príspevku.


 • Jednotlivec (FO) 
 • Organizácia (PO) (spolok, dychovka, orchester, big band)
 • Firma, Družstvo, Organizácie
 • Obec, Mesto, Samosprávny kraj (PO)

Mám záujem o členstvo v SDH ako:

 • Jednotlivec (FO)
 • Organizácia/spolok (PO)
 • Firma, družstvo (PO)
 • Obec, Mesto, Samosprávny kraj (PO)
error: Obsah je chránený !!! Kopírovanie bez súhlasu zakázané.