on air 1024x768 - Internetové rádio

Internetové rádio

Vážený kapelník, umelecký vedúci alebo člen malej dychovej hudby, dychovej hudby, veľkého dychového orchestra alebo tanečného orchestra – dixielandu.   Na koľko vrámci projektu Slovenská dychová hudba pripravujeme spustenie internetového rádia na propagáciu dychovej hudby, festivalov, podujatí ktoré sa na…

hudobné nadanie

Hudobné nadanie

Hudobné nadanie nie je len jedným z talentov, ktorým naše dieťa môže disponovať. Muzikálna inteligencia zohráva obrovskú úlohu v celkovej inteligencii človeka, preto sa na hudobný sluch pozrieme detailnejšie. V prvom rade je potrebné vedieť, že samotné nadanie nezávisí od…