hudobné nadanie

Hudobné nadanie

Hudobné nadanie nie je len jedným z talentov, ktorým naše dieťa môže disponovať. Muzikálna inteligencia zohráva obrovskú úlohu v celkovej inteligencii človeka, preto sa na hudobný sluch pozrieme detailnejšie. V prvom rade je potrebné vedieť, že samotné nadanie nezávisí od…