Brass Music Academy

Priatelia v rámci projektu Slovenská dychová hudba je jedným z XY cielou aj výchova detí a mládeže.

Keďže v rámci podpory a rozvoja dychovej hudby, orchestrov, big bandov je prvoradé zabezpečiť prísun mladých, nových a v rámci možností skúsených hudobníkov ktorých vieme zabezpečiť iba výchovou a štúdiom na základných umeleckých školách.

Nakoľko sme sa rozhodli o zriadenie súkromnej základnej umeleckej školy Brass Music Academy sme opäť bližšie k cieľu výchovy nových, mladých hudobníkov ktorí zasadnú na post hráčov v okolitých dychovkách, orchestroch a rôznych hudobných zoskupeniach čím zabezpečíme pokračovanie a tradíciu jednotlivých hudobných súborov.

Všetko je v štádiu riešenia, doľadujeme posledné detaili.
Vytvoríme nové pracovné miesta a podmienky pre štúdium.

Keďže termín na podanie žiadosti o zaradenie školy je do 31.3. tento rok už nestíhame 

Ak nás neprepadnú mimozemštania alebo niečo horšie 1.9.2021 otvoríme hudobný a tanečný odbor.

Budeme vás pravidelne informovať. 

Zriaďovateľ školy bude: Slovenská dychová hudba
V prípade úspešného zaradenia školy na ministerstve školstva

 

Plánujeme otvoriť pre školský rok 2021/2022:

Hudobný odbor:
flauta, klarinet, saxofón, trúbka, pozauna,(tenor, barytón) tuba, bicie, spev

Tanečný odbor: klasický, ľudový, moderný scénický tanec, disco atď.

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]